Slide

Tájékoztató beiskolázási támogatásról

HIRDETMÉNY

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2020.(II.13.) rendeletének 17. §-ban foglaltak alapján az  önkormányzat a beiskolázási költségekhez támogatást nyújt.

Az Önkormányzat az idei évben is támogatást kíván nyújtani a gyermeket gondozó családoknak a gyermekek iskolai tanulmányaival  kapcsolatban a tanévkezdésnél jelentkező többletkiadásokhoz.

Évente jövedelemhatártól függetlenül, egy alkalommal beiskolázási támogatást nyújt a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező általános, középiskola vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója részére, azzal a feltétellel, hogy nem részesül vagy részesült más, beiskolázással kapcsolatos támogatási formában. E támogatási formában nem részesülhet az sem, aki Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban vagy Arany János Tehetséggondozó programban vesz részt.

A beiskolázási támogatás igénylésére irányuló kérelmet az adott év szeptember 1. napjától október 15. napjáig lehet előterjeszteni. A támogatáshoz a szülő vagy más törvényes képviselő köteles nyilatkozni a kizáró feltételről.

A kérelem formanyomtatvány elérhető a rede.hu oldalon vagy a hivatalban.

A beiskolázási támogatás összege gyermekenként legfeljebb 15.000,-Ft.

A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény tárgyévre kiállított iskolalátogatási igazolását. A rédei Móra Ferenc Általános Iskola tanulói esetén az iskolalátogatási igazolás csatolásától eltekintünk.

Réde, 2022. 09. 01.

Réde Község Önkormányzata

Keresés

Réde község hivatalos honlapja
www.rede.hu
Slide 1
Slide 1
Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!

Keresés