Slide

Tájékoztató talajvédelmi információkkal kapcsolatban

Tisztelt Lakosság!

Az alábbi linken a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal talajvédelemmel kapcsolatos információit olvashatják.


Réde Község Önkormányzata

Bűnmegelőzési hírlevél - augusztus

Tisztelt Lakosság!

Az alábbiakban olvashatják a Megyei Rendőrkapitányság havi bűnmegelőzési hírlevelét: BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL - 2022.augusztus


Réde Község Önkormányzata

Meghívó - Falunap 2022

Bűnmegelőzési hírlevél - július - különszám

Tisztelt Lakosság!

Az alábbiakban olvashatják a Megyei Rendőrkapitányság havi bűnmegelőzési hírlevelének különszámát:

BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL - 2022.július - különszám


Réde Község Önkormányzata

Bűnmegelőzési hírlevél - július

Tisztelt Lakosság!

Az alábbiakban olvashatják a Megyei Rendőrkapitányság havi bűnmegelőzési hírlevelét: BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL - 2022.július


Réde Község Önkormányzata

Parkszépítő nap

A Parkszépítő nap ismét jelentős előrelépést hozott fő rendezvényhelyszínünk, közösségi terünk karbantartási színvonalának emelésén.

A munkálatok folyamán karbantartás történt a hintáknál és a homokozónál, a játszótéren és annak környezetén. Megtisztítottuk a bedőlt fáktól a kistó felszínét, környezetét pedig lekaszáltuk. A park rendezvényeit kiszolgáló épület belső oldalán egy kaput nyitottunk az ott tárolt eszközök jobb hozzáférhetőségének érdekében, illetve ez is egy lépés a rendezvényhelyszín multifunkcionalitása irányában. Folytattuk a kidőlt és korhadt fatörzsektől való megtisztítást, azokon a területeken, ahol azok megakadályozták a gépi kaszálást.

Ismerve a mai dolgozó embereknek a leterheltségét, kifejezetten nagy tett az, hogy az otthoni munkák elébe veszik a közösségért való tevékenységet. Köszönöm minden résztvevőnek ezt a derekas munkát és a jó hangulatban eltöltött, eredményes szombatot!
 
Farkas Lajos
polgármester
 

 
       
 
       
 
 

Pályázat társadalmi és civil szervezetek támogatására

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet társadalmi és civil szervezetek támogatására

1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 13/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. § alapján a helyben működő az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezet.

2. A támogatás mértéke: Réde Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg erejéig, de legfeljebb 400.000,- forint.

3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás a civil szervezet működési költségei, a szervezet céljainak megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek, kiadások fedezetére.

4. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: a pályázatot a község honlapján elérhető formanyomtatványon kell benyújtani, a pályázatokat egy eredeti példányban a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani személyesen vagy postai úton a 2886 Réde, Széchenyi u. 27. címre „Civil Pályázat” megjelöléssel.

A pályázat beadási határideje: 2022. július 31.

5. A pályázat elbírálásának módja: képviselő-testületi hatáskörben
A pályázat elbírálásának végső határideje: 2022. szeptember 30.

Hiánypótlás: hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül. Elutasítási ok: A határidőn túl érkezett pályázatok nem kerülnek figyelembevételre.

6. Az eredményhirdetés formája: a pályázók írásbeli értesítését követően támogatási szerződést kötnek.

7. Elszámolás módja és határideje: a pályázat útján nyújtott támogatással szakmai és pénzügyi beszámoló keretében a tárgyévet követő év március 31-ig kell elszámolni. Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltak szerint történik. A beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, és a következő évi pályázaton részvételből kizárást eredményez.

Pályázati felhívás jogszabályi alapja: Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 13/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete


Réde, 2022. 06. 21.

Réde Község Önkormányzata

Európai Vagyonvédelmi Nap 2022

Tisztelt Lakosság!

Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (EUCPN) immár negyedik éve szervezi meg a nyári szünetre való készülődést kihasználva az „Európai Vagyonvédelmi Napot” 2022. június 15-én A tagállamokon átívelő kezdeményezés célja, hogy az iskolai évzárók után, de még a nyaralások megkezdése előtt felhívja a figyelmet az otthonbiztonságra, módszerekre, eszközökre, praktikákra.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács is csatlakozott a kezdeményezéshez és a saját tartalmak gyártása mellett részt vett a közös európai kampányanyag megalkotásában is. Az elkészült munkák az alábbi linkeken elérhetőek:

#betorostop #EUFocusDay #EUCPN

Keresés

Réde község hivatalos honlapja
www.rede.hu
Slide 1
Slide 1
Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!

Keresés