Slide

Pályázat társadalmi és civil szervezetek támogatására

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet társadalmi és civil szervezetek támogatására

1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 13/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. § alapján a helyben működő az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezet.

2. A támogatás mértéke: Réde Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg erejéig, de legfeljebb 400.000,- forint.

3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás a civil szervezet működési költségei, a szervezet céljainak megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek, kiadások fedezetére.

4. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: a pályázatot a község honlapján elérhető formanyomtatványon kell benyújtani, a pályázatokat egy eredeti példányban a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani személyesen vagy postai úton a 2886 Réde, Széchenyi u. 27. címre „Civil Pályázat” megjelöléssel.

A pályázat beadási határideje: 2022. július 31.

5. A pályázat elbírálásának módja: képviselő-testületi hatáskörben
A pályázat elbírálásának végső határideje: 2022. szeptember 30.

Hiánypótlás: hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül. Elutasítási ok: A határidőn túl érkezett pályázatok nem kerülnek figyelembevételre.

6. Az eredményhirdetés formája: a pályázók írásbeli értesítését követően támogatási szerződést kötnek.

7. Elszámolás módja és határideje: a pályázat útján nyújtott támogatással szakmai és pénzügyi beszámoló keretében a tárgyévet követő év március 31-ig kell elszámolni. Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltak szerint történik. A beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, és a következő évi pályázaton részvételből kizárást eredményez.

Pályázati felhívás jogszabályi alapja: Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 13/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete


Réde, 2022. 06. 21.

Réde Község Önkormányzata

KAB busz érkezése

Tisztelt Lakosság!

A Kormányablak busz 2022. július 28-án (csütörtökön) 10.30 - 12.00 között tartja ügyfélfogadását Rédén, az orvosi rendelő melletti parkolórészen.


Réde Község Önkormányzata

Európai Vagyonvédelmi Nap 2022

Tisztelt Lakosság!

Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (EUCPN) immár negyedik éve szervezi meg a nyári szünetre való készülődést kihasználva az „Európai Vagyonvédelmi Napot” 2022. június 15-én A tagállamokon átívelő kezdeményezés célja, hogy az iskolai évzárók után, de még a nyaralások megkezdése előtt felhívja a figyelmet az otthonbiztonságra, módszerekre, eszközökre, praktikákra.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács is csatlakozott a kezdeményezéshez és a saját tartalmak gyártása mellett részt vett a közös európai kampányanyag megalkotásában is. Az elkészült munkák az alábbi linkeken elérhetőek:

#betorostop #EUFocusDay #EUCPN

Bűnmegelőzési hírlevél - június

Tisztelt Lakosság!

Az alábbiakban olvashatják a Megyei Rendőrkapitányság havi bűnmegelőzési hírlevelét: BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL - 2022.június


Réde Község Önkormányzata

Megyei kormányhivatal tájékoztatója

Tisztelt Lakosság!

A megyei kormányhivatal által küldött, föld adatrendezés beazonosítatlan személyek esetében kapcsolatos hirdetményeket a következő helyen találják:

Dokumentumtár / Egyéb dokumentumok

Réde Község Önkormányzata 

KAB busz érkezése

Tisztelt Lakosság!

A Kormányablak busz 2022. június 23-án (csütörtökön) 10.30 - 12.00 között tartja ügyfélfogadását Rédén, az orvosi rendelő melletti parkolórészen.


Réde Község Önkormányzata

Tájékoztató a határszemle ellenőrzések végrehajtásának elrendeléséről

Tisztelt Lakosság!

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal felhívja az ingatlantulajdonosok és földhasználók figyelmét arra, hogy az Agrárminisztérium elrendelte a 2022. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.

A tájékoztató teljes egészében erre a linkre kattintva elolvasható.

Réde Község Önkormányzata

Keresés

Réde község hivatalos honlapja
www.rede.hu
Slide 1
Slide 1
Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!

Keresés