Slide
Slide 1

Elérhető a MÁV-Volán csoport által létrehozott orszagberlet.hu weboldal, amely a május elsejétől érvényes vármegye- és országbérlettel kapcsolatban segíti az utasok tájékoztatását, a megfelelő bérlettípus kiválasztását.

Slide 1

Elérhető a MÁV-Volán csoport által létrehozott orszagberlet.hu weboldal, amely a május elsejétől érvényes vármegye- és országbérlettel kapcsolatban segíti az utasok tájékoztatását, a megfelelő bérlettípus kiválasztását.

Tájékoztató rendelés változásáról

A háziorvosi szolgálat értesíti a lakosságot, hogy 2023.06.01. csütörtöktől a rendelés a következőképpen alakul:

 - TÁRKÁNY

rendel: DR. OLEXA TAMÁS, a tárkány orvosi rendelőben
cím: 2945 Tárkány, Fő u. 150.
telefon: 06-30-399-7604 (8-16 óra)
tárkány rendelő telefonszáma: 34-368-224

 • hétfő 10.00 - 12.00
 • szerda: 14.00 - 16.00
 • csütörtök: 10.00 - 12.00


 - RÉDE

rendel: DR. KÁSÁDI KLAUDIA, a rédei orvosi rendelőben
telefon: 06-20-491-2015
telefonon sürgős esetben elérhető 16 órárig

 • kedd: 9.00 - 13.00
 • péntek: 8.00 - 11.00

Iskolaegészségügyi ellátás: péntek 11.00 - 12.30

Tájékoztató KAB busz érkezésről

Tisztelt Lakosaink!

A KORMÁNYABLAKBUSZ 2023. június 12-án hétfőn, 10.00-11.30-ig a Réde, Rákóczi tér 11-13. előtti térköves parkolóban várja az ügyfeleket!


Réde Község Önkormányzata

Licitfelhívás - rendezvénysátor

 

Ajánlattételi lap letölthető ide kattintva!

Bűnmegelőzési hírlevél - 2023. május

Tisztelt Lakosság!

Az alábbiakban olvashatják a Megyei Rendőrkapitányság havi bűnmegelőzési hírlevelét: BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL - 2023. május


Réde Község Önkormányzata

Pályázat háziorvosi asszisztens munkakör betöltésére

RÉDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet
Egészségügyi szolgálati jogviszony keretében

háziorvosi asszisztens

munkakör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Háziorvosi rendelés asszisztensi feladatainak ellátása, betegek fogadása, személyes adatok egyeztetése, betegdokumentáció vezetése az orvosi informatikai rendszerben, segédkezés vizsgálatoknál, beavatkozásoknál. A megelőzés, szűrés és gondozás feladataiban való részvétel, a gondozásba vett betegek előírás szerinti nyilvántartása és konkrét  gondozási feladatok ellátása. A beteg vizsgálatához, kezeléséhez szükséges eszközök, anyagok előkészítése és azok fertőtlenítéséről, sterilizálásáról, szakszerű tárolásáról, kezeléséről való gondoskodás. 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2886 Réde, Rákóczi tér 11.

Álláshirdető szervezet bemutatása: Réde Község Önkormányzata fenntartásában működik a háziorvosi szolgálat, egy teljes munkaidős asszisztenst keres az önkormányzat.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben, valamint az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Évente cafeteria-juttatás.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): 3 hónap próbaidő.

Pályázat részeként benyújtandó egyéb irat: Egészségügyi Szakdolgozók Országos Nyilvántartásában való szereplés igazolására igazolvány másolata.


Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:
Középfok - szakképzettség, Egészségügy, m.n.s., körzeti ápolói szakképesítés/ápolói (BSc) vagy ápolói (MSc) szakképesítés, OKJ 44 vagy 55 ápoló

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása: felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások ismerete

Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Terhelhetőség (egyéb)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Személyes meghallgatást követően dönt a polgármester.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.31. 00:00

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.rede.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.01.

Pályázat háziorvosi körzet ellátására

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet Réde vegyes háziorvosi körzetének ellátására


A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda, Móra Ferenc Általános Iskola Réde) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá, területi ellátási kötelezettséggel jár. A körzet vállalkozási formában és egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható. Vállalkozási formában történő ellátás esetén az feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet alapján, egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és megállapodás az irányadó.

Egyéb információk:

 • Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozott, vagy határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
 • Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a Réde, Rákóczi tér 11. sz. alatti felújított háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási, takarítási munkák költségeit.
 • Réde állandó lakossága: 1305 fő.
 • A praxis jelenleg nincs az önkormányzat tulajdonában.
 • Központi ügyelet van, a háziorvosnak ügyelni nem kell, de jó kiegészítő lehetőség.
 • Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.
 • Réde Komárom-Esztergom megye dél-nyugati szélén található település.
 • Várja megtisztelő érdeklődését Farkas Lajos polgármester 06-30/6208613 telefonszámon, személyesen, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.


A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Réde Község Önkormányzata 2886 Réde, Széchenyi utca 27. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „Háziorvosi pályázat”

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  A pályázat részeként benyújtandó:

 • önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó szakmai életútját,
 • az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló diploma másolata,
 • az orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarával fennálló tagság igazolása,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • egészségügyi alkalmasság igazolása,
 • a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány vagy társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálást zárt Képviselő-testületi ülés keretében kéri vagy hozzájárul annak nyilvános megtárgyalásához.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

Barnakőszén akció

Pályázat társadalmi és civil szervezetek támogatására

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet társadalmi és civil szervezetek támogatására

1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 13/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. § alapján a helyben működő az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezet.

2. A támogatás mértéke: Réde Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg erejéig, de legfeljebb 400.000,- forint.

3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás a civil szervezet működési költségei, a szervezet céljainak megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek, kiadások fedezetére.

4. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: a pályázatot a község honlapján elérhető formanyomtatványon kell benyújtani, a pályázatokat egy eredeti példányban a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani személyesen vagy postai úton a 2886 Réde, Széchenyi u. 27. címre „Civil Pályázat” megjelöléssel.

A pályázat beadási határideje: 2023. május 31.

5. A pályázat elbírálásának módja: képviselő-testületi hatáskörben
A pályázat elbírálásának végső határideje: 2023. szeptember 30.

Hiánypótlás: hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül. Elutasítási ok: A határidőn túl érkezett pályázatok nem kerülnek figyelembevételre.

6. Az eredményhirdetés formája: a pályázók írásbeli értesítését követően támogatási szerződést kötnek.

7. Elszámolás módja és határideje: a pályázat útján nyújtott támogatással szakmai és pénzügyi beszámoló keretében a tárgyévet követő év március 31-ig kell elszámolni. Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltak szerint történik. A beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, és a következő évi pályázaton részvételből  kizárást eredményez.

Pályázati felhívás jogszabályi alapja: Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 13/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete


Réde, 2023. 03. 29.

Réde Község Önkormányzata


Kapcsolódó dokumemutok:

Archívum elérhetősége

Az archívum a fenti menüsorban, vagy az alábbi helyen érhető el: Híreink / Archívum

Keresés

Réde község hivatalos honlapja
www.rede.hu
Slide 1
Slide 1
Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!

Keresés