Egyéb dokumentumok

Település arculati kézikönyv, települési rendezési terv


   Településképi Arculati Kézikönyv

   Település rendezési terv - felülvizsgálat

 

Előterejsztéssel kapcsolatos dokumentumok


   Előterjesztés - KÖH beszámoló 2020

   Előterjesztés - beszámoló 2020.évi adóigazgatási tevékenységről

 

Egyéb településsel kapcsolatos dokumentumok


   Rédéért Közalapítvány alapító okirat - módosítás

   Környezetállapot jelentés - 2020

   Önkormányzat belső ellenőrzési terv - 2021


Elektronikus ügyintézés


   Tájékoztató

   Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások

   Tájékoztató az ASP e-fizetési szolgáltatás használatáról