Egyéb dokumentumok

Pályázat társadalmi és civil szervezetek támogatására

   Támogatói szerződés - 2023

   Pályázati adatlap - 2023

 

Bursa Hungarica

   Bursa Hungarica - "A" típusú pályázati kiírás - 2023

   Bursa Hungarica - "B" típusú pályázati kiírás - 2023


Egyéb


   Tájékoztatás ügyféli jogokról és kötelezettségekről

   Tájékoztató a hagyatéki eljárásról

   Telepengedély - nyilvántartás

 

Település arculati kézikönyv, települési rendezési terv


   Településképi Arculati Kézikönyv

   Település rendezési terv - felülvizsgálat

 

Előterjesztéssel kapcsolatos dokumentumok


   Előterjesztés - KÖH beszámoló 2020

   Előterjesztés - beszámoló 2020.évi adóigazgatási tevékenységről

 

Egyéb településsel kapcsolatos dokumentumok


   Rédéért Közalapítvány alapító okirat - módosítás

   Környezetállapot jelentés - 2020

   Önkormányzat belső ellenőrzési terv - 2021

   Helyi Esélyegyenlőségi Program - 2022