Településünkről


Réde rövid története


Veszprém megyével határosan a Súri-Bakonyalja kistáj területén, a Cuha völgyébe simuló dombháton fekszik. A területén található patakok a település mellett folyó Cuhai-Bakony-érbe futnak. A települést csodálatos szépségű cser- és tölgyerdők ölelik át.

Közlekedés-földrajzi szempontból kissé kedvezőtlen helyen fekszik. A Kisbér-Pápa harmadrendű útvonalról Bakonyszombathely után letérve a 82-es főútvonal felé vezető úton érhetjük el a települést.


Réde elhelyezkedése a térképen
Forrás: Réde Kalauz - Forrás kiadó Kft.

Lakóinak száma 1478 fő. Külterületi lakott hely: Lesaljamajor.

A település első oklevélben említett Ráda névváltozata puszta személynévből származik magyar névadással. Az alapjául szolgáló személynév szláv eredetű. Bronzkorban, a római és az avar korban is lakott hely volt.

A település neve első ízben 1308-ban, nemesi névben szerepel. Ekkor Réde a cseszneki váruradalomhoz tartozott. Csesznek várát 1392-ben Zsigmond király Garai Miklós bánnak ajándékozta, ekkor a váruradalom falvainak felsorolása között Nagyréde néven szerepel. Ekkor már jelentős vámszedő hely.

A Bécs ostromára felvonuló török hadak 1529-ben elpusztították a falut, de lakói két év múlva újraépítik. 1570-ben töröknek behódolt falu, Szofi Hasszán birtoka. A tizenöt évig tartó török háborúk alatt lakatlan puszta, csak 1626-ban jelenik meg ismét Veszprém megye adóösszeírásában. A birtokot Ferdinánd király 1636-ban gróf Eszterházy Dánielnek adományozta.

A Rákóczi-szabadságharc alatt 1704-ben Heister generális feldúlta Rédét is. Ez magyarázza, hogy még 1720-ban is kevés lakosa van. A református egyház valószínű még a 16. században alakult. 1705-tõl már ismert a tanítók névsora is. Az 1810. évi földrengés során megrongálódott az iskola és a templom is. Helyette 1815-ben építettek új templomot.

A református lakosság mellé lassan katolikusok is települtek. Ezek elsősorban németek, akik később elmagyarosodtak. Részükre a mai barokk templomot Esterházy Imre 1767-ben építette.

A porosz háborúkban kiemelkedő vezető szerepet betöltő gróf Esterházy Imre Pilgram építész tervei alapján 1780-ban gyönyörű 32 szobás kastélyt és angolkertet építettek. Ekkor már a falu is szépen gyarapodott.

A község életét kezdetektől fogva az Esterházy-uradalom határozta  meg, területének jelentős része nagybirtok volt. Gazdálkodását a mezőgazdaság és a fakitermelés határozta meg. Az uradalom Lesaljapusztán 1926-ban keményítőgyárat építtetett.

A második világháború harcai 1945. márc. 24-én értek véget a község területén. 53 rédei katona halt hősi halált. Részükre a község közepén emeltek hősi emlékművet. A barokk kastély a harcok után 1947-ben leégett, de az alsó szintje még lakható volt. Az épületet 1952-ban bontották le. A háború után a nagybirtok földjeit felosztották, az erdőterület a Kisbéri Erdőgondnoksághoz került. Termelőszövetkezet 1960-ban alakult a községben, amely 1976-ban egyesült a bakonyszombathelyivel. A szövetkezetek 1990-ben váltak szét. A rendszerváltás után többen egyéni gazdálkodásba kezdtek. Ma a községben 76 önálló és társas vállalkozás működik.

Az ide látogatóknak érdemes megtekintetni a község műemlék jellegű, 1767-ben emelt katolikus templomát, a templomhajóban található Esterházy-emlékművet, a család síremlékeit és a 18. századból származó festményt - Szent István felajánlja a koronát. Ugyancsak megtekintésre érdemes a falu 1815-ben épült református temploma. Természeti értéke a kastélyrom és a körülötte lévő parkerdő védett fáival; a települést körülvevő hegyes-völgyes erdőrészek gazdag vadállományával. A 82-es főútvonal felé szép kirándulóhelyek érhetőek el: Csesznek vára, Cuha-völgy, Ördög-árok stb.


Forrás: Komárom - Esztergom megye c. könyv ISBN: 963 430 436 2

Évenként megrendezett neves események:
  • Faluvacsora - minden év februárja
  • Farsangi bál - farsang időszakában
  • Nőnapi bál - március 8.
  • Bakonyalja Amator Népművészeti Fesztivál - március 15.
  • Búcsú - Pünkösd utáni vasárnap.
  • Trike & Bike motoros találkozó - augusztus első hétvégéje.
  • Falunap - augusztus 20.
  • Katalin bál - november 25-höz legközelebb eső szombat.
  • Szilveszteri bál - december 31.

Additional information