2. Forduló - Jelen

Jelen


2011. 11. 09-én kiválasztásra került a Közbeszerzési tanácsadó. (PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.)

2011. 12. 01-én aláírásra került és hatályba lépett a második fordulóra szóló Támogatási Szerződés (TSz).

2011. 12. 02-án megrendezésre került a "Réde és Bakonybánk közös szennyvíz-elvezetési projektje" 2. fordulójának nyitó rendezvénye.

2012. 01. 12-én kiválasztásra került a FIDIC mérnök. (VeszprémBer Zrt.)

2012. 06. 28-án kiválasztásra került a projektmenedzseri feladatok ellátására az OPUS TEAM Kft.

2012. 07. 27-én kiválasztásra került a PR és tájékoztatási feladatainak ellátására a Zöld Környezet - 2008 Bt.

2012. 12. 14-én kiírásra került a kivitelezésre a közbeszerzés.

2013. 05. 31-én aláírásra került a szerződés a kivitelezővel. (SWIETELSKY Magyarország Kft.)

2013. 06. 14-én benyújtásra került a 3. számú Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ).

2013. 06. 21-én Bakonybánk községben nyitó rendezvényt tartottunk.

2013. 07. 03-án kt. határozattal elfogadásra került  az új esélyegyenlőségi program. (A program pdf formátumban elérhető itt.)

2013. 07. 05-én Rédén projektindító rendezvényt tartottunk.

2013. 07. 23-án megtörtént a munkaterület átadás-átvétel Bakonybánk községben.

2013. 08. 02-án megtörtént a munkaterület átadás-átvétel Réde községben.

2013. 10. 24-én átadásra került a munkaterület a kivitelező részére a szennyvíztisztító telep megépítésére.

Az építési munkák folyamatosan zajlanak a településeken és a (későbbi) szennyvíztisztító telep területén.

2013. 12. 03-án benyújtásra került az Önerő-támogatási kérelem.

2013. 12. 06-án falugyűléssel egybekötött közmeghallgatást tartottunk. 

2013. 12. 16-án benyújtásra került a 4. számú PEJ.

2013. 12. 30-án megszületett a támogató döntés, 166.646.383,-Ft vissza nem térítendő Önerő-támogatást ítéltek meg a projektnek.

2014. 02. 17-én benyújtottuk a Támogatás mértékének korrekcióját, a CBA átszámítását.

2014. 02. 26-án helyszíni ellenőrzés zajlott, ahol a projekt iratanyagát ellenőrizték.

2014. 04. 11-én tájékoztatót tartottunk a rédei Művelődési Házban a házi szennyvízbekötések kapcsán.

2014. 04. 15-én tájékoztatót tartottunk a bakonybánki Művelődési Házban a házi szennyvízbekötések kapcsán.

2014. 06. 13-án benyújtottuk az 5. sz. PEJ-t.

2014. 09. 29-én megérkezett a támogató döntés a támogatás mértékének korrekciójáról, a CBA újraszámolásáról.

2014. 09. 23-án megkezdődött a projekt műszaki átadása.

2014. 10. 03-án sajtótájékoztatóval egybekötött projektzáró rendezvényt tartottunk.

2014. 10. 13-án aláírásra került az üzemeltetési szerződés az ÉDV. Zrt-vel.

2014. 12. 12-én benyújtásra került a 6. sz. PEJ (Projekt Előrehaladási Jelentés).

2015. 05. 21-én aktualizálásra került a közművagyon-értékelési szakvélemény.

2015. 07. 31-én benyújtásra került a 7. sz. PEJ.

2015. 09. 07-én elfogadásra került Réde Község Önkormányzatának Fenntarthatósági terve.


Aktuális feladatok:

 • Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése
 • Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók
 • Internetes honlap létrehozása és folyamatos frissítése


Esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok:

 • A szervezet döntéshozói számára évente esélyegyenlőségi képzést tart (évente 1 db)
 • Törvényben meghatározottnál több szabadság biztosítása a dolgozóknak
 • Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez
 • GYES-en, GYED-en lévő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás


Fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok:

 • Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés
 • Környezeti szempontokat alkalmaz a pályázó az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél
 • Társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások
 • Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése

 

A Réde Bakonybánk agglomeráció 933.132.866,-Ft-ot nyert a projekt második fordulójának/megvalósításának lebonyolítására.
A projekt teljes költsége 990.303.125,-Ft, amelynek 94,226994%-át az elnyert támogatásból finanszírozzák a fennmaradó 5,773006%-át pedig az önerő pályázat segítségével finanszírozzák.


A második forduló költségei:

 

Tevékenység
megnevezése
Összes nettó költség (Ft)EU és a Magyar Állam 
finanszírozása
(Ft)

Összes elszámolható
költségéből ÖNERŐ

(Ft)

Ingatlannal kapcsolatos
vagyoni értékű jogok
000
Építés    
Szennyvíztelep
építése
226.863.110 213.766.289 13.096.821 
Szennyvízcsatorna-
hálózat építése
686.590.125
646.953.23639.636.889
Szennyvíziszap-
kezelés
4.469.890 4.211.843 258.047 

Építés összesen: 917.923.125864.931.36852.991.757
     
Projektmenedzsment 23.500.00022.143.3441.356.656
Közbeszerzés 2.480.0002.336.829

143.171

Mérnöki feladatok 17.900.00016.866.6321.033.368
Tájékoztatás és
nyilvánosság
4.500.0004.240.215259.785
Közművagyon
értékelés
24.000.00022.614.4791.385.521

Összesen: 990.303.125933.132.86657.170.259
Tartalék: 000

Mindösszesen990.303.125933.132.86657.170.259

 

A projekt a Környezet és Energia Operatív Program keretében az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Additional information