Előzmények

 

Réde és Bakonybánk községek önkormányzatai már 1995-ben tervezték és pályáztak a szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása érdekében. Ekkor a pályázat forráshiány miatt elutasításra került.
(Az önkormányzatokat jogszabály kötelezi, hogy a közigazgatási területen keletkező folyékony hulladék elszállításáról és kezeléséről, valamint ártalmatlanításáról gondoskodjon.)

2006-ban elvégezték az agglomerációs vizsgálatot, melynek eredményeképpen megállapításra került, hogy a két település 2000 LE feletti agglomerációt képez.

2007-ben elkészült az elvi vízjogi terv, melyre az ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG elvi vízjogi engedélyt adott.

Az elvi vízjogi tervben szerepelt a Kisbéri kistérség 12 településének csatornázási terve.

2007. októberében megjelent a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP – 1.2.0 – Szennyvízelvezetés és tisztítás) pályázati kiírása. 2007. decemberében a 12 települést magába foglaló megvalósíthatósági tanulmány átdolgozásra került a KEOP – 1.2.0-ás pályázati kiírásnak megfelelően.

2008. 01. 07-én Réde és Bakonybánk közös szennyvízelvezetési projektje címmel beadásra került a pályázati adatlap.

2008. 02. 08-án Réde és Bakonybánk közös szennyvízelvezetési projektje címmel beadásra került a hiánypótlás keretében az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT) és mellékletei.

2008. 04. 11-én megszületett a bizottság támogató döntése. Megítélt támogatás az előkészítésre: 20 230  000,- Ft.

2008. 06. 27-én megtörtént a támogatási szerződés aláírása az előkészítés munkálataira.

2008. 06. 27-tõl folynak az előkészítő munkálatok az útvonaltervnek megfelelően.

2008. 08. 18-án elindítottuk a szennyvízcsatornával kapcsolatos online fórumot, amely közvetlenül a Fórum menüpont alatt érhető el.

2008. 08. 22-én a rédei Művelődési Házban szennyvízcsatorna- hálózat kiépítésével kapcsolatosan falugyűlést tartottunk. 2008. 08. 23-tól elkezdődött a Víziközmű-társulat szervezése.

2008. 10. 09-én megtartotta a Réde Bakonybánk Víziközmű-társulat az alakuló közgyűlését.

2008. 12. 09-én bejegyzésre került a Réde Bakonybánk Víziközmű-társulat.

2009. 01. 12-én Benyújtásra került az 1. számú Projekt Előrehaladási Jelentés.(Jelentési időszak: 2008. 06. 20. - 2008. 12. 31.)

2009. 09. 01-én Benyújtásra került a 2. számú Projekt Előrehaladási Jelentés.(Jelentési időszak: 2009. 01. 01. - 2009. 08. 17.)

2009. 10. 01-jén Sor került a két település együttműködési megállapodásának módosítására.

2009. 10. 15-én Elkészült az átdolgozott Réde Község Környezetvédelmi programja.

2009. 10. 26-án Benyújtásra került a Köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT).

2009. 11. 11-én A Közreműködő Szervezet Továbbtervezésre alkalmasnak találta a Köztes RMT-t.

2009. 12. 14-én Réde Községben falugyűlést tartottunk.

2010. 02. 03-án Réde Község Képviselő-testülete jóváhagyta az elkészült esélyegyenlőségi tervet.

2010. 03. 03-án Beadásra került a 3. számú Projekt Előrehaladási Jelentés. (Jelentési időszak: 2009. 08. 18. - 2010. 02. 18.)

2010. 03. 03-án Közműegyeztetés céljából benyújtásra került a tervdokumentáció a szolgáltatókhoz. (E-on, T-com, ÉGÁZ stb.)

2010. 07. 06-án beadásra került a 2. fordulós pályázati dokumentáció, a végleges RMT és mellékletei, valamint a pályázati adatlap. Bízunk a kedvező elbírálásban!

2010. 09. 30-án jogerőre emelkedett a Vízjogi Létesítési Engedély.

2010. 10. 15-én beadásra került a ZPEJ (Záró Projekt Előrehaladási Jelentés). Ezzel lezárult az projekt előkészítési szakasza.

2010. 12. 20-án közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tartottunk.

2011. 05. 05-én beadásra került a végleges Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány.

2011. 05. 09-én benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez az RMT-vel kapcsolatban felmerült Tisztázó kérdések és a javított RMT.

2011. 07. 22-én benyújtották az átdolgozott pályázati Adatlapot és a CBA-t.

2011. 10. 06-án értesítést küldött a Közreműködő Szervezet a pályázat támogatásáról.

2011. 10. 19-én benyújtásra kerültek a Támogatási Szerződést előkészítő dokumentumok.

2011. 11. 16-án megtörtént a Támogatási Szerződés előkészítő dokumentumainak a hiánypótlása.

2011. 12. 01-jén aláírásra került és hatályos a Támogatási Szerződés.

2011. 12. 02-án megtartották a KEOP-7.1.2.0-2008-0043 kódszámú "Réde és Bakonybánk közös szennyvízelvezetése" c. projekt 1 fordulót záró rendezvényét.

Ezzel lezárult a projekt első szakasza.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Fejlesztési Igazgatóság

Additional information