Ügyfélfogadási idők

Komárom-Esztergom Megyei kormányhivatal

Kisbéri Járási Hivatala

(2870 Kisbér, Széchenyi I. u. 2.)

Telefon, fax: 34/352-226; 34/552-011/112-es mellék

E-mail cím: hivatal@kisber.kemkh.gov.hu

www.facebook.com/KEKKHKisberiJarasiHivatal

 

Általános ügyfélfogadási rend:

Hétfő 08:00-11.30  és 13:00-16:00
Kedd Az ügyfélfogadás szünetel
Szerda 08:00-11:30
Csütörtök 08:00-11.30  és 13:00-16:00
Péntek 08:00-11:30

 

Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Hétfő 08:00-11.30  (sorszám alapján) és 13:00-17:30 (bejelentkezés alapján)
Kedd Az ügyfélfogadás szünetel
Szerda 08:00-11:30 (sorszám alapján)
Csütörtök 08:00-11.30  (bejelentkezés alapján) és 13:00-17:30 (sorszám alapján)
Péntek 08:00-11:30 (sorszám alapján)

 

Gyámhivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő 13:00-15:30
Kedd Az ügyfélfogadás szünetel
Szerda 08:00-11:30 és 13:00-15:30
Csütörtök Az ügyfélfogadás szünetel
Péntek 08:00-11.30

 

Kihelyezett ügyfélszolgálatok ügyfélfogadási rendje:

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

minden héten, Csütörtök: 08:00-12:00

Kihelyezett ügyfélszolgálaton intézhető ügykörök:

1. EU, TAJ kártya ügyek intézése,

2. Táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj kérelmek átvétele,

3. Utazási költségtérítés kérelmek átvétele,

4. Nyilvántartási ügyek intézése,

5. Nyomtatványok kiadása,

6. Általános tájékoztatás.

 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

minden páratlan héten, pénteken 10:30-tól 12:00 óráig

Kihelyezett ügyfélszolgálaton intézhető ügykörök:

1. Általános tájékoztatás (nyugdíjba vonulás feltételei, és összeszámítási kérelem előterjesztésének lehetőségei)

2. Új igények felvétele, igénybenyújtáshoz szükséges nyomtatványok, kiadása (öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, rokkantsági járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka, baleseti járadék, 0,5%-os nyugdíjnövelési kérelem, hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem - közszolgálati/adategyeztetési eljárás)

3. Méltányossági kérelmek (méltányosság nyugdíjemelés, egyszeri segély)

4. Már folyamatban lévő ügyek esetében az igazgatóság által levélben kért hiánypótlás megtétele (nyilatkozattétel, bekért okmányok átvétele, stb.)

Tekintettel arra, hogy a kihelyezett ügyfélszolgálaton a kérelmek elbírálásához használt programok telepítésére nincs lehetőség, egy adott folyamatban lévő ügyben nem áll módunkban tájékoztatást adni.

 

 Földhivatal

keddi napokon 8:00-12:00 óráig

A földhivatal ügyintézőjéhez az alábbi kérdésekben fordulhatnak:

1. Tulajdoni lap másolat megrendelés felvétele

2. Térképmásolat megrendelés felvétele

3. Hiteles térképmásolat

4. Beadványok átvétele

5. Tulajdoni lapba történő betekintés lehetősége

6. Iratmásolat megrendelés felvétele

7. Telekalakítási dokumentáció átvétele

8. Földhasználati bejelentések átvétele

9. Földhasználati lap másolat megrendelés átvétele

 

Közlekedési Felügyelőség

páros héten  Szerda: 10:00-12:00

 

Fogyasztóvédelmi, Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség

minden hónap második Szerda. 13:00-14:00

 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

minden hónap első Kedd: 09:00-12:00

A szakigazgatási szerv ügyintézőjéhez az alábbi kérdésekben fordulhatnak:

1. Lakossági bejelentés közegészségügyi, járványügyi, kémiai biztonsági tekintetben

2. Tájékoztatás közegészségügyi, népegészségügyi, kémiai biztonsági jogszabályok tekintetében

3. Engedély-, bejelentés köteles kereskedelmi egységek, telephelyek előzetes tervbírálata, tervegyeztetés

4. Sírnyitási kérelem fogadása

5. Hamvasztási kérelem fogadása

 

Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

minden hónap utolsó előtti Kedd: 13:00-16:00

 

Növényvédelmi-, Talajvédelmi Igazgatóság

 minden hónap harmadik hetében Csütörtök: 10:00-11:00

 

Forrás: www.kisber.hu

 

Additional information