Slide

Pályázat társadalmi és civil szervezetek támogatására

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet társadalmi és civil szervezetek támogatására

1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 13/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. § alapján a helyben működő az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezet.

2. A támogatás mértéke: Réde Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg erejéig, de legfeljebb 400.000,- forint.

3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás a civil szervezet működési költségei, a szervezet céljainak megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek, kiadások fedezetére.

4. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: a pályázatot a község honlapján elérhető formanyomtatványon kell benyújtani, a pályázatokat egy eredeti példányban a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani személyesen vagy postai úton a 2886 Réde, Széchenyi u. 27. címre „Civil Pályázat” megjelöléssel.

A pályázat beadási határideje: 2023. május 31.

5. A pályázat elbírálásának módja: képviselő-testületi hatáskörben
A pályázat elbírálásának végső határideje: 2023. szeptember 30.

Hiánypótlás: hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül. Elutasítási ok: A határidőn túl érkezett pályázatok nem kerülnek figyelembevételre.

6. Az eredményhirdetés formája: a pályázók írásbeli értesítését követően támogatási szerződést kötnek.

7. Elszámolás módja és határideje: a pályázat útján nyújtott támogatással szakmai és pénzügyi beszámoló keretében a tárgyévet követő év március 31-ig kell elszámolni. Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltak szerint történik. A beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, és a következő évi pályázaton részvételből  kizárást eredményez.

Pályázati felhívás jogszabályi alapja: Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 13/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete


Réde, 2023. 03. 29.

Réde Község Önkormányzata


Kapcsolódó dokumemutok:

Keresés

Réde község hivatalos honlapja
www.rede.hu
Slide 1
Slide 1
Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!

Keresés