Slide

Pályázat - szociális gondozó

KISBÉRI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT
pályázatot hirdet

Szociális gondozó

Munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A házi segítségnyújtás keretében az igénybe vevő személy részére, saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartásának segítése, alapvető gondozási, ápolási feladatok végzése, a lakókörnyezet higiéniás körülményeinek megtartása. Vészhelyzetek kialakulásának megelőzése, azok elhárítása.

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,

Munkavégzés helye: Császár

Pályázati feltételek:

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  • Alapfok, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti OKJ végzettség

Egyéb pályázati feltétel: Jó szintű szociális érzékenység, rugalmasság, kommunikációs készség, precizitás

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  • önéletrajz
  • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.02.27. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztott pályázatokat szakmai bizottsági meghallgatást követően, az intézményvezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.02.28. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Kisbéri Kistérség 17 településén a helyben szokásos módon.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.03.01.

Keresés

Réde község hivatalos honlapja
www.rede.hu
Slide 1
Slide 1
Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!

Keresés